Hướng dẫn lập trình PLC S7 1200 với TIA Portal "step by step"

Hướng dẫn lập trình PLC Siemens S7 1200 "Step by step" cho người mới bắt đầuPart 1: Hướng dẫn cấu hình phần cứng cho Siemens S7-1200 một cách tự động

Part 2: Hướng dẫn khai báo địa cho I/O cho PLC S7-1200 theo ý muốn

Part 3: Hướng dẫn tạo xung clock tự động với PLC S7-1200

Part 4: Truy cập bộ nhớ Input/ Output PLC S7-1200 theo nhiều cách khác nhau

Part 5:  Các kiểu dữ liệu trong PLC Siemens S7 1200

Part 6: Hướng dẫn Download chương trình xuống PLC Siemens S7-1200

Part 7:  Hướng dẫn upload chương trình từ PLC S7 1200 từ PLC về máy tính

Part 8:  Hướng dẫn sử dụng logic NOT trong PLC Siemens S7 1200

Part 9: Đảo trạng thái ngõ ra PLC Siemens S7 1200

Part 10: Hướng dẫn sử dụng lệnh SET, RESET một hoặc nhiều bit trong PLC Siemens S7 1200

Part 11: Hướng dẫn sử dụng phát hiện sườn cạnh lên/ xuống của tín hiệu PLC S7 1200

Part 12: Hướng dẫn sử dụng bộ định thời trong PLC Siemens S7 1200

Part 13: Hướng dẫn sử dụng bộ đếm trong PLC Siemmens S7 1200

Partt 14: Hướng dẫn phép toán so sánh trong PLC Siemens S7 1200

Part 15: Hướng dẫn sử dụng các phép toán cộng, trừ, nhân và chia cho PLC Siemens S7 1200

Part 16: Hướng dẫn kết nối truyền thông PLC S7-1200 với S7-300

Part 17: Hướng dẫn phát xung tốc độ cao cho PLC S7-1200

Part 18: Hướng dẫn đọc tín hiệu tương tự (analog) cho PLC Siemens S7 1200 trong TIA Portal

Part 19: Hướng dẫn đọc xung tốc độ cao (HSC) dùng PLC S7 1200


Ghi chú !

Hình ảnh và chương trình ví dụ minh họa được thực hiện trên:

- PC chạy hệ điều hành Windows 10, 64 bit.

- PLC Siemens S7-1200 SIMATIC 1214.

- Phần mềm lập trình Siemens TIA Portal V16.

Nhận xét