[Tổng hợp] Hướng dẫn cài đặt và sử dụng biến tần Danfoss VLT

Biến tần Danfoss VLT AC Drive

Tổng hợp hướng dẫn cài đặt và sử dụng một số dòng biến tần phổ biến của Danfoss VLT

Note: Click vào từng mục để xem chi tiết !

1. Hướng dẫn sử dụng biến tần Danfoss VLT 5000

2. Hướng dẫn chạy biến tần Danfoss VLT 2800 đơn giản

Màn hình biến tần VLT 2800
Màn hình biến tần VLT 2800
3. Hướng dẫn cài đặt biến tần Danfoss VLT 2800 chạy bằng biến trở

Điều chỉnh tốc độ biến tần Danfoss VLT 2800 bằng biến trở ngoài
Điều chỉnh tốc độ biến tần Danfoss VLT 2800 bằng biến trở ngoài

4. Bảng mã lỗi biến tần Danfoss VLT 2800 và cách khắc phục

Bảng mã lỗi của biến tần Danfoss VLT 2800
Bảng mã lỗi của biến tần Danfoss VLT 2800
5. Hướng dẫn cài đặt các tham số (Prameter) biến tần dòng VLT 2800 và Midi Drive để sử dụng với phanh (thắng - Brake) cơ khí.

Biến tần Danfoss VLT sử dụng phanh cơ khí
Biến tần Danfoss VLT sử dụng phanh cơ khí
6. Hướng dẫn sử dụng biến tần Danfoss VLT 2900

Tài liệu hướng dẫn sử dụng biến tần Danfoss VLT 2900
Tài liệu hướng dẫn sử dụng biến tần Danfoss VLT 2900

7. Hướng dẫn sử dụng biến tần Danfoss VLT Midi Drive FC 208

Biến tần Danfoss VLT Midi Drive FC 208
Biến tần Danfoss VLT Midi Drive FC 208
8. Hướng dẫn reset cài đặt biến tần Danfoss FC 280 về giá trị mặc điện (Reset factory)

Dòng biến tần Midi Drive của Danfoss VLT
Dòng biến tần Midi Drive của Danfoss VLT

9. Phần mềm cài đặt biến tần Danfoss VLT MCT 10 Full key - Cài đặt và lưu trữ Parameter của biến tần bằng PC, kết nối dễ dàng bằng cáp Mini USB (Cáp USB máy in).

Kết nối biến tần với PC dễ dàng bằng cáp Mini USB thông dụng
Kết nối biến tần với PC dễ dàng bằng cáp Mini USB thông dụng

Nhận xét