BK1120, EL6021, EL2008, EL1008, EL2889, EL1809, EL1889, EK1100, EK1110 I/O mạng EtherCAT

Hệ thống các module I/O mạng EtherCAT của Beckhoff:

BK1120: Mô-đun mạng EtherCAT Beckhoff



EL6021: Mô-đun mạng RS422/RS485 Beckhoff



EL2008: Mô-đun ngõ ra 8DO Beckhoff



EL1008: Mô-đun ngõ vào 8DI Beckhoff



BECKHOFF EL2889: Mô-đun ngõ ra số 16DO, EtherCAT



BECKOFF EL1809: Mô-đun ngõ vào số 16DO, EtherCAT



BECKHOFF EL1889: Mô-đun ngõ ra 16DO EtherCAT



BECKHOFF EK1100: Mô-đun coupler EtherCAT



BECKHOFF EK1110: Mô-đun mở rộng EtherCAT



Nhận xét