Bài đăng

Sonoff/ eWelink: Chẩn đoán và khắc phục lỗi (Troubleshooting)

Hướng dẫn sử dụng SONOFF 1 kênh, Wifi, eWelink

Hướng dẫn sử dụng Sonoff 4 kênh, eWelink

Bộ điều khiển công suất 4 thiết bị, 2200W, Wifi cho Smart Home

Thiết bị tắt mở nguồn điện SONOFF 1 kênh, 1500W, Wifi + Remote

Thiết bị tắt mở nguồn điện SONOFF 1 kênh, 1500W, Wifi